Ansatte

1-2-3 Opplæring AS

Jan Børge Kallhovde

Jan Børge Kallhovde
Administrasjon

98 22 34 56

123@opplaering.net

Lasse Kårdal

Lasse Kårdal
Kontoransvarlig

Underviser i klasse
B, TG, BE, B96, A, A1, A2, AM146, D1E, D1, C, C1E, C1, T, T141, ADR, EYDG, EYDPG, Maskin

98 22 34 56

123@opplaering.net

Merete Skjold

Merete Skjold
Trafikklærer

Underviser i klasse
B, BAut, TG, BE, B96, A, A1, A2, AM146, D1E, D1, C, C1E, C1, CE, T, ADR, Annet, EYDG, EYDPG, Maskin

98 22 34 53

123@opplaering.net

Trym Lindblom

Trym Lindblom
Faglig leder / Trafikklærer

Underviser i klasse
YSK, B, BAut, TG, BE, B96, A, A1, A2, AM146, D1E, D1, C, C1E, C1, CE, T, T141, ADR, Annet, YDG, EYDP, EYDG, EYDPG, Maskin

90 08 02 38

trym@opplaering.net

Ta kontakt