Ansatte

1-2-3 Opplæring AS

Jan Børge Kallhovde

Jan Børge Kallhovde
Administrasjon

982 23 456

123@opplaering.net

Lasse Kårdal

Lasse Kårdal
Kontoransvarlig

Underviser i klasse
B, TG, BE, B96, A, A1, A2, AM146, D1E, D1, C, C1E, C1, T, T141, ADR, EYDG, EYDPG, Maskin

982 23 456

123@opplaering.net

Merete Skjold

Merete Skjold
Trafikklærer

Underviser i klasse
B, BAut, TG, BE, B96, A, A1, A2, AM146, D1E, D1, C, C1E, C1, CE, T, ADR, Annet, EYDG, EYDPG, Maskin

982 23 453

123@opplaering.net

Trym Lindblom

Trym Lindblom
Faglig leder / Trafikklærer

Underviser i klasse
B, BAut, TG, BE, B96, A, A1, A2, AM146, D1E, D1, C, C1E, C1, CE, T, T141, YSK, ADR, Annet, YDG, EYDP, EYDG, EYDPG, Maskin

900 80 238

trym@opplaering.net

Ta kontakt